Eerste item

Samenwerking externe partners

 

Oefentherapie

De school werkt samen met een oefentherapeut. Als leerlingen een motorische achterstand of een ander probleem op motorisch gebied hebben, dan kunnen ouders hun kind aanmelden voor oefentherapie, die gebeurd in overleg met school. De leerlingen kunnen dan op de school behandeld worden. Dit alles na verwijzing van de huisarts en ten laste van de eigen verzekering. Ouders kunnen natuurlijk ook gebruik maken van een oefentherapie- of fysiotherapiepraktijk bij hen in de buurt.

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar: Balans in Bewegen Den Haag | Oefentherapie

 

Levin

Wij zijn een kleinschalig en persoonlijk pgb zorgverlener voor mensen met een pgb of particuliere zorgvraag. Voor kinderen, (jong)volwassenen en ouderen. Met een pgb kun je voor elke vorm van zorg voor mensen met een beperking bij Levin terecht. Wij hebben een hart voor zorg en zijn betrokken bij onze klanten en onze begeleiders. Met elkaar zoeken wij naar mogelijkheden om mensen met een beperking te helpen te gaan wonen, nog fijner te wonen, te werken, naar school te gaan of samen te leven met anderen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar: http://www.levin-zorg.nl

 

Liberis

Stichting Liberis is een behandelcentrum voor kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking. De behandelgroep is voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar die (nog) niet kunnen deelnemen aan een passende vorm van onderwijs. Met veel passie en enthousiasme bereiden wij de kinderen voor op een passende vervolgplek. Tevens biedt Stichting Liberis persoonlijke begeleiding in de thuissituatie of schaduwbegeleiding op school.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.stichtingliberis.nl

 

Middin

Middin is een grote organisatie en biedt ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en activiteitencentra, aan cliënten met een verstandelijke beperking. Middin gaat de verbinding aan met bijzondere mensen vanuit gelijkwaardigheid. Middin ondersteunt met wat nodig is, om ze zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij. Ongeacht beperking of leeftijd. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://middin.nl

 

Schoolmaatschappelijkwerk

Onze schoolmaatschapperlijk werker is Iris Ploum

Zij werkt bij Stichting JESS

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.smw-basisschool.nl

U kunt eventueel contact met haar opnemen:

Mobielnummer: 06-43 87 10 50 of via de mail: i.ploum@smw-basisschool.nl

 

Jeugdsteunpunt

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft iedere regio in Nederland vanaf dit schooljaar een Ouder- en Jeugdsteunpunt. De steunpunten zijn ondergebracht bij de samenwerkingsverbanden. Zo ook in de regio Haaglanden (gemeente Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg).  Via deze link Ouder- en jeugdsteunpunt - SWV Zuid Holland West (swvzhw.nl) kunt u meer informatie over het jeugdsteunpunt vinden.

 

Europees Sociaal Fonds

De school, VSO locatie, krijgt al enkele jaren subsidie van ESF om in extra middelen te kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen. Onderaan de pagina kunt u in een document lezen wat deze subsidie precies inhoud.

Download

ESF