Eerste item

Ouderkamer SO

Ouderkamer SO

Sinds het schooljaar 2018 hebben we op de Bernardus onze Ouderkamer opgericht. 

Ouders vervullen een essentiële rol in de ontwikkeling van hun kinderen en daarom is een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk.

De Ouderkamer is bedoeld als ontmoetingsplaats voor ouders. Om elkaar te ondersteunen in de opvoeding, kennis te delen, informatie uit te wisselen en nog beter betrokken te zijn bij verschillende schoolse zaken. 

Zo’n 3 tot 4 keer per jaar wordt er een middag of avond georganiseerd. Deze worden altijd ingevuld door een bepaald thema en vaak komt er een deskundige voor het geven van een korte lezing of uitleg van dat betreffende thema. Ook is er altijd ruimte voor het uitwisselen van ervaringen onderling.

 

De Ouderkamer is een initiatief van de werkgroep Ouderbetrokkenheid op de Bernardus en de organisatie wordt ingevuld door een aantal medewerkers van de Bernardus en een aantal ouders. 

Team Bernardus: Shabana, Anita en Adriënne

en

Ouders: Hansje (moeder Max, Groep Palet) en Esther (moeder Fenn, groep Geel)