Eerste item

Oudertevredenheidspeiling

Oudertevredenheidspeiling juli 2023

In juli 2023 heeft de MR een oudertevredenheidspeiling (OTP) gehouden onder de ouders van de leerlingen van de Bernardusschool. 35% van de ouders uit zowel het SO als het VSO heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om zijn mening te geven over thema’s als ‘de sfeer op school’, ‘het onderwijsaanbod van de Bernardusschool’ en de ‘communicatie over de leerlingen’.

De resultaten van de OTP zijn geanalyseerd en besproken binnen de MR.

Net als in vorige OTP’s is de waardering voor de Bernardusschool over de hele linie hoog.

Ouders zijn bijzonder tevreden over de prettige wijze waarop de teamleden hun werk verrichten, met de kinderen omgaan en ouders te woord staan.

Zaken, die iets minder hoog beoordeeld worden (maar nog wel steeds voldoende!), hangen samen met communicatie. Met het meer gebruikmaken van de Nieuwsflits en het invoeren van de WhatsApp-groepen verwachten we hierin verbetering aan te brengen.

Indien u wilt reageren op de resultaten van de OTP en/of de rapportage wilt lezen, dan kunt u contact opnemen met Elly Mulder (directeur van de Bernardusschool) en/of met de MR.