Eerste item

Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders in het beleid van de school is wettelijk geregeld. De Medezeggenschapsraad van de Bernardusschool bestaat uit 5 ouders en 3 personeelsleden van de school. De MR-leden moeten de uitgangspunten van de school respecteren. In het MR-reglement is het advies- en instemmingsrecht van de raad geregeld. De MR wordt geïnformeerd over organisatorische en beleidsmatige zaken van de school. Tevens wordt de raad om advies en instemming gevraagd bij voorgenomen bestuursbesluiten. De MR stemt onder andere in met de inhoud van de schoolgids.

 

De overleggen vinden plaats op:

 

 

De overleggen vinden plaats op het SO vanaf 19:30 uur.

 

Wilt u de agenda en de notulen van de overleggen ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u via dit mailadres: MR@bernarduszml.nl contact opnemen.

Zou u in de mail de naam van uw zoon/dochter en de groep willen vermelden.

 

Namens de ouders zitten in het medezeggenschapsraad:

Hans van Eijk, vader van Joana die in augustus 2014 op de SO van de Bernardusschool is gekomen en sinds september 2021 op het VSO zit.
Ik ben sinds september 2017 lid van de MR en in januari 2019 verkozen tot voorzitter/secretaris.
Namens de MR heb ik zitting in de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de gemeente Den Haag.
Vanuit het verleden heb ik al veel ervaring met vrijwilligerswerk en op deze manier kan ik meehelpen om deze prachtige school nog een stukje mooier te maken.

 

Hansje van der Zwaan, moeder van Max, groep 1B (VSO). Max zit sinds 2017 op de Bernardusschool. Als ouder denk ik graag mee over de mogelijkheden en dilemma's waar de school voor staat, om het onderwijs voor onze speciale kinderen nóg beter en leuker te maken. In september 2021 ben ik toegetreden tot de MR. 

 

Soufian AbaliIk ben Soufian de ouder van Reda. Sinds kort ben ik MR-lid en zet ik me in voor een fijne schoolomgeving. Samen met andere ouders en leraren werk ik aan betere communicatie en oplossingen voor alle kinderen. In de MR heb ik een stem in belangrijke beslissingen die invloed hebben op het onderwijs en het welzijn van mijn kind en zijn klasgenoten op de Bernardus. Het is een interessante reis waarbij we altijd denken aan wat het beste is voor onze kinderen.

 

Namens het personeel zitten in de medezeggenschapsraad:

Caja van Hoeijen, leerkracht 3B (VSO). 

 

Dorien Jansen, leerkracht groep Turqoize (SO) en teamleider SO.

 

Mariette Schoemaker, Per september 2022 ben ik lid van de MR namens de personeelsgeleding. Ik ben groepsleerkracht in groep 2a/3a op het VSO. Ik kijk er naar uit om naast mijn taak als leerkracht zitting te nemen in de MR. Ik vind het een verrijking van mijn dagelijkse werk. 

Download