carrouselschool

Onze school

De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Dit zijn leerlingen die een grote ontwikkelingsachterstand hebben. De school heeft als doel de talenten van deze speciale leerlingen zover mogelijk te ontwikkelen.
De leerlingen kunnen het SO (speciaal onderwijs) bezoeken vanaf 4 jaar. Leerlingen kunnen het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) bezoeken vanaf 12 jaar. Uiterlijk tot hun 20e jaar kunnen leerlingen het VSO blijven bezoeken.


Bij ons op school zitten:
- leerlingen met een ontwikkelingsachterstand
- leerlingen die een syndroom hebben, bijvoorbeeld syndroom van Down, Prader Willy, Williams syndroom
- leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS)
- leerlingen met een aandacht tekort stoornis (ADHD)
De school wordt bezocht door leerlingen van meer dan 15 verschillende nationaliteiten. Binnen de Bernardusschool wordt met respect omgegaan met andere geloofs- en levensovertuigingen.

De school beschikt over twee locaties. De gebouwen liggen op loopafstand van elkaar in de wijk Benoordenhout, een rustige woonwijk aan de rand van Den Haag.
Er is bewust gekozen om het SO en VSO niet in één gebouw te huisvesten. Het SO stelt andere eisen aan het gebouw dan het VSO. De twee aparte locaties maakt het mogelijk kleinschalig onderwijs te verzorgen. Hierdoor kent elk teamlid alle leerlingen wat een gevoel van veiligheid geeft.
Het SO gebouw ligt aan de Ruychrocklaan tegenover Park Clingendael, een ideale plek voor een ZML-school. Er kan voor de lessen wereldoriëntatie gebruik gemaakt worden van het bos en de kinderboerderij in het park. Het SO wordt bezocht door 78 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Bij de indeling van de groepen wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd en ontwikkeling van de leerlingen.
Het VSO gebouw is gelegen aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan. In de omgeving van de school is een aantal plaatsen waar de leerlingen stage kunnen lopen zoals het winkelcentrum, verzorgingshuis, sportvereniging en tuincentrum.
Het VSO wordt bezocht door 57 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Bij de indeling van de groepen wordt onderscheid gemaakt naar uitstroomprofiel en zelfstandigheid / zelfredzaamheid.

Onze missie en visie
Ons onderwijs heeft als voornaamste doel de kansen van de leerlingen op een volwaardige participatie in de maatschappij te vergroten. Het onderwijs is geen doel op zich maar een middel om leerlingen doelgericht en planmatig toe te leiden naar blijvende participatie. We hanteren een werkwijze waarin resultaten van de leerlingen worden gerelateerd aan vooraf beoogde opbrengsten, die op hun beurt gericht zijn op het bereiken van de uitstroom bestemming.
Leidend voor deze participatie is het accepterende klimaat en de positieve instelling naar de leerlingen en hun omgeving.

Doelgericht en planmatig werken Als school geven wij les in lezen, taal, schrijven, rekenen en stimuleren we de leerlingen zich te ontwikkelen op het gebied van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.
Voor iedere leerling is een uitstroomprofiel vastgesteld. Het uitstroomprofiel bepaalt welke leerroute de leerling volgt.
Elk schooljaar wordt voor elke leerling een ontwikkeling perspectief plan (OPP) gemaakt met daarin de doelen waar dat schooljaar naar toe gewerkt wordt. We werken met de leerlijnen van het CED.

U kunt altijd een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek.

De Bernardusschool maakt onderdeel uit van Lucasonderwijs.