LWP

Leerlingwerkplaatsen (LWP)

 

In het VSO krijgen alle leerlingen les in praktijkvakken (LWP vakken). Deze lessen worden per bouw verschillend aangeboden.

 

Vakken die aangeboden worden:
Horeca: Koken, Kantine
Dienstverlening: schoonmaak, administratie, winkel, woontraject, wijkgericht werken
Groen
Techniek
Zedemo
Woontraject

 

Naast het leren van vakspecifieke vaardigheden, staat de werkhouding centraal. 

Portfolio: Alle leerlingen hebben een portfoliomap.
Hierin wordt bijgehouden wat de leerling gedaan heeft en welke specifieke vakvaardigheden de leerling beheerst. Eind van ieder schooljaar komt van elk vak een blad waarop staat welke vaardigheden aangeboden zijn en voorzien van foto’s van de leerling die bij het vak aan het werk is.
In het portfolio komt gedurende het schooljaar een aantal keer een blad waarop staat wat een leerling al kan, waar hij nog aan gaat werken en wat de juf / meester ervan vindt.
Van de certificaten, die een leerling behaald komt een kopie in het portfolio.
In het portfolio komen ook de stageverslagen.

 

De leerlingen van de brugklas krijgen gedurende het schooljaar de volgende vakken aangeboden:
Koken
Dienstverlening: schoonmaak, administratie
Groen
Techniek
Zedemo

De leerlingen van de middenbouw krijgen gedurende het schooljaar de volgende vakken aangeboden:
Horeca: koken, kantine
Dienstverlening: schoonmaak, administratie, winkel, wijkgericht werken
Groen
Techniek
Zedemo

De leerlingen van de bovenbouw krijgen, afhankelijk van de groep waar de leerling in zit, gedurende het schooljaar de volgende vakken aangeboden:
Horeca: koken, kantine
Dienstverlening: schoonmaak, administratie, wijkgericht werken
Groen
Techniek
Zedemo
Woontraject

 

In het jaar dat de leerling de school gaat verlaten wordt een praktijkexamen afgenomen en krijgt de leerlingen het Haags ZML Diploma. Tijdens het praktijkexamen laat de leerling zien wat hij bij praktijkvakken geleerd heeft.