3B

In de bovenbouwgroepen zitten leerlingen van ongeveer 16 – 19 jaar.

 

De leerlingen krijgen in de ochtenduren vaak praktijkvakken (LWP) aangeboden. Naast het leren van vakspecifieke vaardigheden, staat de werkhouding centraal.  De leerlingen krijgen gedurende het schooljaar de volgende praktijkvakken (LWP vakken) aangeboden:
Horeca: koken, kantine
Dienstverlening: schoonmaak, administratie, winkel, woontraject
Groen (Handelskwekerij Bruinen)
Techniek
Zedemo
Woontraject
Alle leerlingen hebben een portfolio. Hierin wordt bijgehouden wat de leerling gedaan heeft en welke specifieke vakvaardigheden de leerling beheerst. Ieder jaar komt van elk vak een blad met foto’s van de leerling die aan het werk is in het portfolio.

 

De tijd, die de leerlingen nog in de klas aanwezig zijn, wordt met betrekking tot de schoolse vaardigheden aandacht besteed aan die vaardigheden die voor een leerling nog van belang zijn i.v.m. de toekomst. Bij schoolse vaardigheden als lezen en rekenen wordt gebruik gemaakt van methodes zoals Taalactief en Getal & Ruimte Junior. Ook is er aandacht voor wereld oriëntatie, Engels en handvaardigheid.

 

Het bevorderen van sociaal gedrag en lessen in het kader van sociale vaardigheden, de zogenaamde SoVa lessen, zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. We oefenen de vaardigheden aan de hand van een sova-methode, maar ook naar aanleiding van situaties die zich voordoen in de klas en tijdens stages.

 

De leerlingen eten tussen de middag in de kantine. Zij kunnen een aantal dagen ’s morgens aan de hand van een vast menu een lunch bestellen of hun eigen eten meenemen. 

 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht: één keer sport en bewegen en één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een muziekleerkracht.

 

Veel leerlingen lopen minimaal één dag in de week extern stage. In het laatste schooljaar is het streven dat de leerling stage loopt op de toekomstige arbeidsplek / dagbestedingsplek en dat het aantal stagedagen uitgebreid wordt. Stageverslagen worden opgenomen in het portfolio van de leerling. Voor stage op een dagbestedingsplek is een CIZ -indicatie noodzakelijk. Ouders vragen deze indicatie aan.