1A

In het VSO hebben we enkele combinatiegroepen.

 

In deze groep zitten leerlingen die zeer veel ondersteuning nodig hebben, samen met brugklasleerlingen. De leerlingen die zeer veel ondersteuning nodig hebben, hebben vanuit het samenwerkingsverband ZHW een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) categorie 3.

 

In deze groep zitten maximaal 10 leerlingen tussen de 12 en 15 jaar. Alle leerlingen in deze groep hebben dagbesteding als verwachte uitstroombestemming.  

 

In deze groep ligt het accent op het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding, mondelinge taal en sociaal-emotionele ontwikkeling. Schoolse vaardigheden als tellen, woordherkenning en dergelijke, worden vooral geoefend in praktische situaties, bijvoorbeeld tijdens het doen van de boodschappen, zorg voor de was en wijkgericht werken. De brugklasleerlingen die nog verder kunnen komen met lezen en rekenen via de methodes Veilig Leren Lezen en Getal & Ruimte Junior, zullen deze methodelessen nog aangeboden krijgen. Ook is er aandacht voor wereld oriëntatie en handvaardigheid.

 

Zelfstandig leren werken met behulp van de arbeidskast en gebruik van een timetimer maakt onderdeel uit van het weekprogramma. 

 

De leerlingen krijgen gedurende het schooljaar de volgende praktijkvakken (LWP vakken) aangeboden:
Koken
Dienstverlening: schoonmaak, administratie, woontraject
Groen
Techniek
Zedemo
Alle leerlingen hebben een portfolio. Hierin wordt bijgehouden wat de leerling gedaan heeft en welke specifieke vakvaardigheden de leerling beheerst. Ieder jaar komt van elk vak een blad met foto’s van de leerling, die aan het werk is in het portfolio.

 

Het bevorderen van sociaal gedrag en lessen in het kader van sociale vaardigheden, de zogenaamde SoVa lessen, zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. We oefenen de vaardigheden aan de hand van een sova-methode, maar ook naar aanleiding van situaties die zich voordoen in de klas en tijdens het praktisch bezig zijn.

 

De leerlingen eten tussen de middag in de kantine. Zij kunnen een aantal dagen ’s morgens aan de hand van een vast menu een lunch bestellen of hun eigen eten meenemen.

 

De leerlingen krijgen twee keer per week sport van een vakleerkracht: één keer sport en bewegen en één keer gymnastiek. De leerlingen krijgen één keer per week muziek van een muziekleerkracht.