Geel

In groep Geel zitten maximaal 10 leerlingen in de leeftijd tussen de 8 en 12 jaar, die meer ondersteuning nodig hebben dan in de reguliere SO-groep gegeven kan worden. De leerlingen in deze groep hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) categorie 3 in verband met hun grote ondersteuningsbehoefte. 

 

In groep Geel ligt het accent op het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding, mondelinge taal en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zoveel als mogelijk wordt met de leerlingen gewerkt aan (voorbereidend) lezen, schrijven  en rekenen. De methode Kwink wordt gebruikt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook is er aandacht voor wereld oriëntatie en handvaardigheid.

 

Zelfstandig leren werken met behulp van de kieskast en gebruik van een timetimer maakt ook in deze groep onderdeel uit van het weekprogramma. 

 

De leerlingen krijgen twee keer in de week gymnastiek van een vakleerkracht en één keer muziek van een muziekleerkracht.

 

Een aantal leerlingen in deze groep krijgt via inzet vanuit hun PGB (persoonsgebonden budget) een aantal uur per week begeleiding.

De leerlingen stromen, indien mogelijk, op 12/13 jarige leeftijd door naar het VSO.