Aanmeld- en plaatsingsprocedure

Wanneer een advies voor ZML-onderwijs gegeven is, brengen de ouders een kennismakingsbezoek aan de school. Bij de kennismaking wordt verteld wat de leerlingen op de school leren en wat de school te bieden heeft. Tevens krijgen de ouders een rondleiding door de school en wordt een bezoek aan de verschillende groepen gebracht. Wanneer de ouders besluiten om hun zoon/dochter schriftelijk aan te melden, volgt er een onderzoeksfase. Het gaat dan om dossieronderzoek. Daarnaast wordt tijdens deze fase het kind geobserveerd op de school/ op het dagverblijf waar het staat ingeschreven. Een heel enkele keer wordt besloten tot een proefplaatsing van maximaal twee weken.

 

Een leerling, die bij ons op school geplaatst wordt, moet in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze verklaring kan aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. De aanvraag verloopt via de (aanmeldende) school.

 

Als de toelaatbaarheidsverklaring afgegeven is, kan de leerling geplaatst worden op onze school. De leerling wordt uitgenodigd voor een kennismakingsdag. De leerling doet dan mee in de groep waar hij/zij waarschijnlijk geplaatst zal worden.

 

Na plaatsing wordt gestart op basis van de voorinformatie en met gebruik making van het groeidocument, dat opgesteld is bij het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring. Ouders zijn betrokken geweest bij het maken van het groeidocument en het opstellen van de doelen.